Tvoříme pevný základ pro život

Třídní schůzky v jednotlivých třídách:

Berušky 5. 9. 2019 v 15:30

Sluníčka 12. 9. 2019 v 15:00

Hvězdičky 17. 9. 2019 v 15:15

Motýlci 10. 9. 2019 v 15:30