Tvoříme pevný základ pro život

Kroužek angličtiny se v měsíci únoru uskuteční 3. 2. 2020 14:30 – 16:00 hod. v budově školy.

Hrátky s míčem na házenkářské hale proběhnou 14. 2. 2020.

Pokračuje plavecký výcvik, s vyjímkou jarních prázdnin.

Motýlci – každé úterý, odjezd od MŠ 7:35, lekce 8:00 – 9:00.

Hvězdičky – každé úterý, odjezd od MŠ 9:35, lekce 10:00 – 11:00.

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se nahlášené děti zúčastní bruslení na zimním stadiónu. Odjez od MŠ 8:15, bruslení 8:45 – 9:45.