Tvoříme pevný základ pro život

V měsíci listopadu bude probíhat kroužek angličtiny Hippo and friends: 4.11., 11.11.,18.11., 25.11. vždy 14:30 – 15:30 hod.

Hrátky s míčem v házenkářské hal pro děti ze tříd Motýlků a Hvězdiček se uskuteční 8. 11 a 29. 11. dopoledne.

\ve čtvrtky bude probíhat průběžná  pedagogická praxe žákyn Dakolu a Střední odborné školy managamentu apráva, s.r.o. V termínu 18. 11. – 29. 11 2019 pak proběhne souvislá praxe studentek SOŠMaP.