MODERNIZACE ZAHRADY MŠ U VILÍKA V KARVINÉ V PŘÍRODNÍM STYLU

Název operačního programu: 
Období: 09/2020 – 02/2021 – příprava a výběrové řízení na dodavatele
                03/2021 – 11/2021 – fyzická realizace projektu
Partneři: nejsou
Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR na základě Směrnice MŽP č. 4/2015
Rozpočet celkem:      316.839 Kč
Rozpočet – dotace:    269.313  Kč (tj. 85,00 % dotace)

Popis:

Cílem projektu je vytvořit pro děti navštěvující MŠ U Vilíka v Karviné, místo pro volné dětské hry a poznávání přírody. Prostor pro setkávání širší komunity, a také jednu z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským dovednostem. Nové vybavení zahrady pomůže založit u dětí elementární povědomí o okolním světě, bude prostředkem pro prohlubování vztahu k přírodě a zkoumání vlivu člověka na životní prostředí.