Mimořádné opatření na pořízení technického vybavení

Název operačního programu:    —

Období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Partneři:  nejsou

Poskytovatel: MŠMT

Dotace – rozpočet projektu: 750.910 Kč

Popis: 

Finanční prostředky bude škola využije za účelem pořízení učebních pomůcek k realizaci distanční on-line výuky.  Bude se jednat zejména o: notebooky, Ipady, software výukový, externí kamera, sluchátka, apple pencil a konferenční systém.