MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ NA POŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Název operačního programu:    —
Období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Partneři:  nejsou
Poskytovatel: MŠMT
Dotace – rozpočet projektu: 750.910 Kč

Popis:

Finanční prostředky bude škola využije za účelem pořízení učebních pomůcek k realizaci distanční on-line výuky.  Bude se jednat zejména o: notebooky, Ipady, software výukový, externí kamera, sluchátka, apple pencil a konferenční systém.