Tvoříme pevný základ pro život

V pátek 7. prosince navštívil žáky prvních a druhých tříd Mikuláš s čerty a anděly. Přinesli dětem bohatou nadílku, kterou si děti zasloužily básničkami nebo písničkami. Celá akce se uskutečnila v rámci spolupráce I. a IX. ročníků.

Mgr. Renáta Adamczyková