Mezinárodní konference žáků

Dne 14. 1. 2021 proběhlo první on-line setkání studentů zapojených do projektu Erasmus+ “Green Life”.

Žáci z šesti partnerských zemí prezentovali průběh a výsledky svých ekologických workshopů, které na školách proběhly v listopadu a prosinci 2020.

Náš workshop byl zaměřen na plýtvání potravinami v našich domácnostech a součástí aktivit byl mimo jiné online dotazník, shlédnutí ekologického filmu “Just Eat It”, seznam vyhozených potravin během jednoho týdne a vaření ze zbytků.

Naši školu vzorně reprezentovali: Nika Cieślarová (VII. B), Nela Gore (VII. B), Filip Kozák (VIII. A), Tobiáš Mrózek (VIII. B) a Jakub Rodák (VIII. B).