Organizace dne U Vilíka

06:00 otvíráme MŠ a děti se schází v MODRÉ TŘÍDĚ
07:15 odcházíme do svých tříd (všichni máme na programu volnou hru, s průběžným plněním daných úkolů podle třídního plánu učitelky)
denně tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeby v průběhu celého dne
08:15 – 08:45 ranní svačina, v průběhu této doby mají děti možnost jíst, dbáme na maximální samostatnost, jedenkrát za měsíc si děti chystají svačinku samy
08:45 – 10:00 učitelka pracuje s dětmi a plní dané úkoly třídního plánu, pracuje s dětmi ve skupinách, ostatní si volně hrají.
10:00 jdeme všichni ven, téměř v každém počasí, kromě doby, kdy je vysoké znečistění vzduchu, které pravidelně sledujeme
11:30-12:00 obědváme
12:00-12:30 odchází domů děti s dopolední docházkou, jsou to většinou děti maminek, které jsou doma
12:30-14:15 odpolední odpočinek. Víme, že spánek je vysoce individuální záležitost a je třeba respektovat zvláštnosti dětí. Všechny děti uléhají společně na lehátka, pokud neusnou vstávají po 20 minutách a mají klidné hry, ostatní vstávají po probuzení (nikoho na lehátku nenutíme ležet), doba odpočinku je orientační.
14:15-14:45 odpolední svačina
14:45-16:00 volné hry venku nebo v MŠ a děti se rozchází domů

Sestavil celý kolektiv MŠ a je ověřený roky praxe. Chceme, aby vyhovoval jak dětem, tak dospělým. Máme pevné body, které se opakují každý den, časové údaje jsou dány, ale víme, že jsme schopni přizpůsobit se situaci a udělat vše pro pohodu a pocit bezpečí.