Literární kurz na Hrádku

Letošní ročník Literárního kurzu jsme cestovali napříč literárními žánry a druhy, každý den jsme si našli chvilku i na dílnu čtení a samozřejmě sportování a pobyt na čerstvém vzduchu. 
 
 👀🔎🔦 Detektivka/Thriller
Po úvodní diskuzi o znacích žánru, dílech a autorech se děti vydaly ven na bojovku. Vybaveni lupou a dalšími nezbytnostmi detektivů se vydali po stopách kaštánků. Na konci hledání čekala sladká kaštanová pochoutka. Odpoledne děti tvořily vlastní příběh a podle něj také podobiznu oběti či pachatele. 
 
🦄🐉🌿 Fantasy
Žáci si zahráli na kartografy a na základě textů pracovali s mapami fantastických světů. Odpoledne se vžili do rolí různých postav a tvořili fantasy kostýmy, které předvedli v různých disciplínách. Den uzavřel fantasy kvíz. 
 
✨️♥️🎨🎭 Poezie
Protože básně nejsou mezi druhostupňovými dětmi zrovna vyhledávané, zkusili jsme je zpopularizovat. A to moderně – natáčením reklamního spotu. Děti vytvořily několikavteřinová videa, využily nádhernou podzimní přírodu v okolí chaty, vymyslely úžasné slogany. Pak jsme se seznámili s blackout poetry. Po obědě a turnaji v ringu žáci trávili „Odpoledne s básníkem“. Úkolů měli několik. Podle veršované nápovědy museli najít zadání. Pak správně sestavit báseň, vytvořit fiktivní facebookový profil básníka a propojili básně s výtvarným uměním a hudbou. Děti recitovaly za doprovodu zvolené skladby a při ukázce svého obrazu a my měly husí kůži… 
 
Týden neskutečně utekl, děti byly úžasné a my se už teď nemůžeme dočkat dalšího ročníku. 
 
M. Musiolková, S. Bandorová, J. Šídlová