Kandidáti do školské rady

Návrh kandidátů na členy školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy: 

Ing. Mgr. Regina Hoffmanová 

 

Pedagogičtí pracovníci školy: 

Mgr. Ondřej Mokroš