Jarní workshop

Jarní workshop, který se nazýval “Healthy habits” – zdravé návyky probíhal v měsících únor a březen 2021.

 

Součástí workshopu byly tyto aktivity:

  • online průzkum v Google formulářích týkající se zdravých návyků, kterého se zúčastnilo 160 respondentů
  • Kahoot kvíz týkající se zdravých návyků
  • záznam doby spaní během jednoho týdne
  • fotodokumentace fyzických aktivit během týdne

 

Všechny aktivity proběhly online.