INNOVATION STARTUP

2012

V projektu je zapojeno celkem 5 základních škol z Karviné a Hradce Králové, na každé z nich jsou vytvořeny 2 samostatné divize mini podniku. V každé divizi pracuje 10 žáků druhého stupně na pozicích vedoucí divize, manažer, inovátor, v divizi 1 na naší škole pak ještě ředitel firmy a ekonom. Každý týden žáci pracují na inovačních zadáních a simulacích podnikohospodářské praxe. Od fiktivních zákazníků obdrží zadání pro inovaci výrobků, služeb nebo procesů a pracují na jejich inovaci. Při procesu inovace používají individuální i týmové inovační a kreativní metody a techniky a zdokonalují své znalosti, dovednosti a osobnostní rysy. Jejich rozvojem tak zdokonalují svou osobnost a jsou přínosné také pro budoucí studijní, pracovní i osobní život zapojených žáků.