Zápis pro školní rok 2023 – 2024

 • pro děti, které dosáhnout šestého roku věku do 31. 8. 2023
  (tj. narozené v období od 1.9.2016 do 31.8.2017)
 • a děti s odkladem školní docházky v roce 2022 (musí se opět dostavit k zápisu)
 1. Elektronická registrace 22. 3. – 11. 4. 2023
 2. Zápis 12. 4. 2023
 3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 21. 4. 2023

I. krok - Elektronická registrace

22.3. – 11.4.2023
ELEKTRONICKÁ REGISTRACE ZDE si zvolte čas, kdy přijdete k zápisu.
Formulář prosím vyplňte správně (dle rodného listu dítěte) – VČETNĚ DIAKRITIKY.

Do e-mailu Vám přijdou informace a formulář žádosti. Žádost si stáhněte, čitelně vyplňte.

a) Žádáte-li o PŘIJETÍ, přinesete vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ v den zápisu
b) Žádáte-li o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, vyplníte žádost a doplníte:

 1. potvrzením pediatra nebo odborného lékaře
 2. potvrzením PPP nebo SPC

Nemáte-li možnost se elektronicky registrovat, můžete se dostavit do školy v pracovní dny od 27.3. do 5.4. v době 7:30 – 14:00, kde Vám rádi pomůžeme.

II. krok – Zápis

Ve středu 12. 4. 2022 se dostavíte s dítětem do školy k samotnému zápisu

Průběh zápisu:
1) Kontrola žádosti a dokladů
2) Motivační zápis dítěte – zajímavé úkoly pro děti zjišťující jejich potenciál
3) Sportovní stanoviště – děti mohou být v běžném oblečení, vezměte jim prosím pouze cvičky/sportovní obuv.

S sebou:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy.

III. krok – vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 12. 4. od 8:00 do 17:00 hodin v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat pouze na požádání.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. nejpozději 21. 4. 2023 na vchodových dveřích základní školy a webu základní školy.

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí nad možným přijetím dětí k základnímu vzdělávání budeme postupovat dle platných kritérií. (Viz „Kritéria pro přijímání do ZŠ a MŠ Dělnická“)

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.