Hodnotící setkání na Hrádku

Český Erasmus tým splnil poslední exkurzi – tentokrát závěrečnou a hodnotící. Většina studentů, kteří se zúčastnili všech šesti mobilit (včetně Karviné), vyrazila společně do Beskyd, kde jsme si připomněli všechny cíle a záměry projektu.

Studenti sdíleli své vzpomínky a fotografie z každého setkání a hodnotili svou část projektové práce. Odpoledne a večer jsme se kochali okolní přírodou při turistice a posezení u ohně pod kontrolou místního průvodce.