Happy day – Happy spring

Jarní nálada naplno obsadila naší školu ve čtvrtek 23. března. Dopoledne se všechny třídy zapojily do projektového dne Happy Spring, který organizovala žákovská samospráva. Každá třída se vypravila do jiné země a výstupy v podobě plakátů už zdobí vestibul naší školy.

Odpoledne jsme již ve vyzdobené škole přivítali spoustu nejen budoucích prvňáčků, ale také zájemců o prohlídku naší školy.

Děti mohly plnit logické, sportovní, kreativní úkoly. Všichni se mohli podívat do všech běžných i odborných učeben ve škole, popovídat si s učiteli, vedením školy a nasát příjemnou atmosféru.

Za sedm splněných úkolů se mohly děti odvážit do Tajemné komnaty za skřítky a vysloužit si svou odměnu. Hojná účast všech nás velmi těší a již teď se těšíme na další akce, které nás čekají.

Mgr. Lenka Böhmová