GLOBE

2016

GLOBE Games 2016

Ve dnech 2. – 5. 6. hostila Karviná studenty a pedagogy GLOBE škol z různých koutů České republiky. Zúčastnily se také týmy Norska, Lotyšska, Chorvatska, Polska a Slovenska.

Již čtvrteční slavnostní zahájení her v domě Družba dávalo tušit, že účastníky čekají dny plné pestrého dění. Úvodní ceremoniál zpříjemnila vystoupení žáků ZŠ a MŠ dělnická a SPŠ Karviná – dvou hostitelských škol. Žáci si zde také poprvé vyzkoušeli letošní pokřik, který v průběhu her zazněl ještě mnohokrát.

Páteční studentská konference se odehrávala na SPŠ. Nervozita z prezentujících žáků rychle opadala a vzájemné sdílení zkušeností se rozjelo na plné obrátky. Všechny předvedené projekty byly velmi zajímavé.

V sobotu si účastníci po páteční „dřině“ vybrali svou zaslouženou odměnu v podobě terénní hry. Ta se odehrávala na území, kde probíhají rekultivační práce. Žáci viděli, že i na území zasaženém půdní činností, je fauna a flora zastoupena mnoha druhy. Zajímavé úkoly v průběhu hry navíc posílily týmového ducha.

Výzdoba školy, popisky havířskou hantýrkou, scénky „po našimu“, výběr terénu hry a heslo her – to vše byly atributy, které logicky navazovaly, a nikoho tedy nepřekvapilo, že sobotní gloubí průvod valící se Karvinou vede hornická kapela. Na stáncích badatelského jarmarku zúčastněné školy prezentovaly své projekty pro veřejnost. Sobotní hapening byl závěrečnou tečkou za dny plných nových přátelství a báječných setkání lidí, kteří mají velkou chuť zkoumat a bádat a sdělovat si své zkušenosti.

Zdař GLOBE!

Jana Divišová