Filmový trhák

Nadaní žáci v televizi POLAR

16. 3. navštívila naší školu regionální televize POLAR. Reportéři se přijeli podívat na to, jak pracujeme s nadanými žáky. Naši PILOTi byli všichni zrovna zabraní do práce.

Každá ze tří skupin měla ten den jiné téma. Zatímco skupina nejmladších druháčků a jedné prvňačky se tento den zabývala magnetem a jeho vlastnostmi, skupina třeťáků a čtvrťáků se věnovala základům programování a práci s včelkami BeeBot. Třetí skupina nejstarších dětí, čtvrťáků a páťáků objevovala pomocí badatelsky orientované výuky a pokusu, co je to povrchové napětí vody.

Při práci s nadanými žáky se snažíme nabízet jim různá témata, aby poznávali nové věci a odhalili svůj potenciál, aby si udrželi radost z objevování a později v životě svůj talent ještě více rozšířili a využili. 

Mgr. Lenka Böhmová