Erasmus ve Španělsku – cesta domů

Celý tým se po týdnu vrací domů. Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší školy a skvělou spolupráci. 
 
Mgr. Irena Morávková
 
Tento projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie.