Ředitelské volno

Dle §24 ods. 2 zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních důvodů ředitelské volno:

  • na 27. 9. 2021
  • pro žáky základní školy

V uvedený den bude přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.

S pozdravem

Petr Juras, ředitel školy

ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná