ENGLISH FOR LIFE

2015

V průběhu měsíce září 2015 byla v ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná dokončena nová jazyková učebna. V prostorách bývalé počítačové učebny vznikl moderní prostor vybavený novým nábytkem, digitální jazykovou laboratoří s 24 počítačovými stanicemi pro žáky a interaktivní tabulí. V souvislosti s modernizací byly provedeny také související stavební úpravy – nová elektroinstalace, podlaha a zatemnění učebny.

Vybavení učebny je spolufinancováno z ROP Moravskoslezsko v rámci projektu English for Life. Celkový rozpočet projektu přesahuje 2 miliony korun a získaná dotace je ve výši 85%, zbývající část rozpočtu byla financována z prostředků zřizovatele školy statutárního města Karviná.