Dvě tváře Terezína

Terezín… Mnohým se vybaví koncentrační tábor za druhé světové války. Ale ve skutečnosti má dvě tváře. Vlasti k obraně a matce ke cti – bastionová pevnost postavena k obraně hranic proti Pruskému království. Za vlády císaře Josefa II. syna Marie Terezie. A druhá tvář věznice a za druhé světové války židovské ghetto a pobočka gestapa se sídlem v Praze.
 
Naši žáci devátého ročníku měli možnost 23.-24. května poznat obě tváře Terezína i jeho přírodní pozoruhodnosti. Ubytovaní přímo v pevnosti v historických dělostřeleckých kasárnách tak mohli přímo porozumět, jak se v pevnosti žilo vojákům z posádky a židovským dětem a dospělým, kdy smrt byla všude kolem a kulturou bojovali proti smrti.