Doučování žáků škol

Realizace incestice 3.2.3 národního plánu obnovy 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky na školách během pandemie covid-19.