Dělpárty s rodinou 23

Páteční den se nesl v duchu oslav 40. výročí naší mateřské školy U Máji a Dne dětí pod názvem „Dělpárty s rodinou 23“. Jak už je naším dobrým zvykem, i letos jsme připravili ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy a Iniciativou dokořán pestrý program.

Akci jsme zahájili doslova bombasticky – všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Petr Juras a výstřel z děla, na který dlouho nikdo nezapomene J. Na pódiu se poté představili vítězové soutěže „Dělnická má talent“ a s nimi naši nejmenší školkáčci. Děti ze Sluníček zatančily taneček Tučňáček. Své umění hry na hudební nástroje předvedli Terezka Kypastová na klávesy a Oliver Kliha na trubku.  Vítěz soutěže Jakub Luczek zahrál na akordeon píseň Bella Ciao, tancem jeho vystoupení zpestřila děvčata. Ema Wodecká zazpívala za vlastního doprovodu na kytaru  píseň „Ty a já“.

 V závěru zazněla píseň “Najednou“ v podání naší paní asistentky Marie Maškové, kterou  svým tancem doprovodily děti z MŠ. Nádhernou tečkou nakonec úvodních představení bylo vystoupení školního sboru s písní „Tam za řekou“, opět pod vedením paní Maškové.

Velkou show si děti i rodiče užili s Michalem Nesvadbou. Večer patřil kapele Banda del Caffe.

Během celého odpoledne probíhal doprovodný program v areálu školy a školky. Sportovalo se na sportovištích (volejbal, golf, fotbal, rovnováha, skákání panáka). Vyráběly se záložky v tvořivých dílničkách, soutěžilo se pomocí kódu v Chill zoně. Řešily se rébusy a včelí kvíz na stanovišti PILOTů, vyráběl se nehořlavý papír. Děti mohly malovat na kamínky nebo skládaly vesmírné domino. Velký zájem byl o tetování, malé děti si mohly vyzkoušet jízdu na poníkovi nebo skákací hrad a další stanoviště.   

Občerstvit se všichni návštěvníci mohli ve stánku Iniciativy Dokořán. Přijelo k nám i karvinské Gofry a k zakoupení byly úžasné sladké i slané domácí výrobky připravené rodiči našich žáků.

Skvělou atmosféru umocnilo příjemné počasí, ale především děti a rodiče, kteří se aktivně zapojili do celé akce.

Obrovské díky patří všem sponzorům finančních i věcných darů a všem rodičům, kteří napekli a aktivně se zapojili svou pomocí k úspěchu celé akce.

Ještě jednou všem děkujeme a budeme se těšit příště.

Za nás za všechny Mgr. Renáta Adamczyková a Mgr. Lenka Böhmová