Ceny stravného od 1. ledna 2023

CENY STRAVNÉHO OD 1. LEDNA 2023 

ZÁLOHA STRAVNÉHO:

Žáci:     1 000,- Kč

Důchodci Karviná, cizí strávníci:    2 000,- Kč

 

STRAVNÉ OD 1. LEDNA 2023:  

Žáci 7 – 10 let:     36,- Kč

Žáci 11 – 14 let:     38,- Kč

Žáci 15 a více let:     40,- Kč 

Důchodci – bývalí zaměstnanci školy:     68,- Kč 

Ostatní důchodci Karviná:     88,- Kč 

Cizí strávníci:     91,- Kč

 

DOPLATEK ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU U ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY ČÍNÍ 48,- Kč.