Tvoříme pevný základ pro život

Díky krizovému opatření č. 200 vlády ČR, které umožňuje konat mezinárodně uznávané zkoušky za přítomnosti kandidátů, se mohli žáci 4., 6., 8. a 9. ročníků na chvíli vrátit do školních lavic a prokázat své jazykové dovednosti.

 

Testování se ve dnech 6. a 10. března účastnilo téměř 50 našich žáků. Všichni si vedli skvěle a věříme, že výsledky z Cambridge naše kandidáty potěší.

 

Mgr. Irena Morávková