Budování pevného základu pro další život II

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělání
Období: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Partneři:  nejsou
Poskytovatel: MŠMT
Dotace – rozpočet projektu:
Celkem: 3.105.135 Kč

Popis:

 • Přehled zvolených aktivit v projektu šablony II.

Mateřská škola:

 • školní asistent 0,5 úvazek na 24 měsíců (120 šablon) – 1 osoba pro MŠ samostatně
 • školní spec. pedagog 0,2 úvazek na 24 měsíců (48 šablon) – 1 osoba shodně se ZŠ a ŠD

Základní škola:

 • školní asistent 0,4 úvazek na 24 měsíců (96 šablon) – 1 osoba shodně se ŠD
 • školní spec. pedagog 0,3 úvazek na 24 měsíců (72 šablon) – 1 os. shodně s MŠ a ŠD
 • využití ICT ve vzdělávání – 2 skupiny po 10 žáků – nákup 20 tabletů (2 šablony)
 • doučování např. 25 skupin po 4 pololetí (100 šablon)
 • projektový den ve škole, 1 skupina/třída (1 šablona)
 • projektový den mimo školu např. 7 skup po 10 dětech (7 šablon)

ŠD

 • školní asistent 0,1 úvazek na 24 měsíců (24 šablon) – 1 osoba shodně se ZŠ
 • školní spec. pedagog 0,1 úvazek na 24 měsíců (24 šablon) – 1 osoba shodně v MŠ a ZŠ
 • využití ICT ve vzdělávání – 1 skupina po 10 žáků – nákup 10 tabletů (1 šablona)
 • projektový den v ŠD např. 15 skupin po 10 dětech (15 šablon) 

Personální podpora tedy bude takto:

 • 1 školní asistent 0,5 úvazek v MŠ,
 • 1 školní asistent 0,5 úvazek v ZŠ a ŠD (0,4+0,1)
 • 1 školní spec. pedagog 0,6 úvazek v MŠ, ZŠ a ŠD (0,2+0,3+0,1)