Březen ve znamení úspěchů na sportovním poli

V Březnu se žáci naší školy zúčastnili několika sportovních soutěží. Jako první vyrazili na městské kolo ve florbale žáci 6. a 7. tříd, kteří po prohře ve finále brali pěkné 2. místo. O den později je napodobili kluci 8. a 9. tříd, kteří brali také 2. místo po finálové prohře na nájezdy.

O týden později se konala městská kola v basketbalu a tam byli úspěšní kluci 6. a 7. tříd, kteří po suverénním výkonu získali 1. místo. Hned další den přišli na řadu kluci 8. a 9. tříd, kteří v semifinále smolně prohráli. Po zklamání z neúspěchu však kluci zabrali a získali v dalším zápase alespoň 3. místo.

Poslední soutěží v měsíci Březnu bylo městské kolo v sálové kopané, kterého se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd. Kluci předvedli bezchybný výkon a turnajem propluli bez obdržené branky. Se skórem 30:0 tak získali 1. místo.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchům.

Tým tělocvikářů