BIODIVERZITĚ NA STOPĚ

Název operačního programu:  není
Období: 3. 9. 2018 – 31. 10. 2019
Partneři: nejsou
Poskytovatel: Nadace OSF – Nadační Fond Hyundai 2018
Dotace: 103 150 Kč

Popis:

V průběhu projektu budou žáci naší školy pravidelně sledovat zastoupení rostlinných a živočišných druhů v okolí školy, výsledky budou zapisovat, vyhodnocovat a pořizovat fotodokumentaci. Připraví materiál na výrobu informačních panelů, které v rámci informační kampaně pro veřejnost budou rozmístěny v okolí školy. V rámci projektu žáci vyrobí a instalují krmítka, ptačí budky a hmyzí domečky, zúčastní se zájezdu do Arboreta Nový dvůr.

Občané našeho města jsou málo informováni o tom, že i ve městě jako je Karviná, je zastoupení rostlinných a živočišných druhů velmi pestré. Stále převládá názor, že Karviná je město zdevastované těžbou. Žáci výsledky svých pozorování mohou zvýšit informovanost veřejnosti o skutečnosti, že tomu tak není.

PRVNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KROUŽKU BIODIVERZITA

První setkání žáků, kteří se budou podílet na aktivitách projektu Biodiverzitě na stopě, se konalo 26. 9. 2018. Naším cílem bylo poprvé zaznamenat hmyzí druhy žijící v areálu Škola za školou. Bylo nádherné slunečné počasí a tak náš „lov“ byl úspěšný.

Jana Divišová

Img_2893