ADTECH

Název operačního programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Období: 1. 2. 2018 – 30. 6. 2021
Partneři: přeshraniční partner – Město Prievidza
Poskytovatel: Evropská unie
Celkem: 211.574,76 Eur
Rozpočet SMK: 110.389,16 Eur
Rozpočet Prievidza: 101.185,60 Eur

Popis:

Projekt je zaměřen na rozvoj na trhu práce široce poptávaných technických dovedností i tzv. přenositelných kompetencí (kreativita, aktivní přístup, řešení problémů, spolupráce atd.), které jsou uplatnitelné napříč ekonomickými sektory a tedy zvyšují adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu byl nadefinován v souladu s cílem vyvinout, ověřit a zavést nový a inovovaný společný vzdělávací program pro základní školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných trhem práce. 

Logo-adtech-vert-copy