1. ročníky – Slavnostní předávání Slabikářů

Po roční pauze v pátek 5. listopadu opět zavítal do naší školy malíř a ilustrátor dětských knih – Adolf Dudek. Děti pobavil svým vystoupením „Malování pro děti“. Na keramickou tabuli kreslili nejen žáčci ale i paní učitelka, která předvedla, že umí malovat. Prvňáčci se vtipnou formou seznámili s prací ilustrátora od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Nechyběly soutěže a odměny ve formě obrázků ilustrátora.  Na závěr pan Dudek všechny prvňáčky pasoval na čtenáře a předal jim Slabikář. Všichni odcházeli s úsměvem na tváři, což dokazuje naše fotogalerie.

 

Renáta Adamczyková