​MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KARVINÁ

Název operačního programu: OP VVV
Období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Partneři: Mateřské a základní školy na území ORP Karviná
Poskytovatel: ESF, státní rozpočet ČT, řídící orgán MŠMT
Dotace – rozpočet projektu: 9 579 404,80 Kč
Celkem: 10 083 584,00 Kč

Popis:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Karviná (4 obce, 34 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů. 

Místní-akční-plán-rozvoje-vzdělávání-v-orp-karviná