Školní kolo astronomické olympiády

Dne 24. 11. 2022 se na naší škole konalo školní kolo astronomické olympiády 🌚💫v kategorii G-H (6. – 7. ročník), kterého se zúčastnilo 28 žáků. Dne 1. 12. 2022 se konalo školní kolo astronomické olympiády 🌎🪐v kategorii E-F (8. – 9. ročník), které řešilo 24 žáků. 
 
V kategorii G-H žáci řešili přehledový test, luštili doplňovačku, určovali věty správné a nesprávné, řešili úlohy týkající se základny na Měsíci 🌜🌒a na závěr rozpoznávali vesmírná tělesa 🛰🚀na obrázcích. V kategorii E-F žáci řešili přehledový test, dále řešili Dopplerův jev, elektromagnetické spektrum, rychlost vzdalování hvězdy⭐️✨, nakonec opravovali chyby v článku “Unavený demonstrátor”. 
 
Žáci, kteří získali 20 a více bodů, postupují do krajského kola astronomické olympiády. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
 
Mgr. Renáta Procházková