Projekt Pilot

Práce s nadanými žáky na ZŠ a MŠ Dělnická

P = píle

I = inteligence

L = logika

O = obohacení

T = talent

V povinně volitelném předmětu PILOT nastavuje pedagog (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit.

PILOT není jen o prostém předávání informací. Staví na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností.

Cílem PILOTa je nabídnout žákům široké spektrum podnětů a snažit se rozvinout jejich talent co nejvíce.