Tvoříme pevný základ pro život

3,2,1 – Start!!!     Projekt PILOT vzlétl ze startovní dráhy.

V úterý 2. 10. 2018  přišel pro naši školu den D. Odstartoval projekt PILOT. Přípravy na tento projekt probíhaly již delší dobu. Zahrnovaly školení, návštěvy jiných škol, kde program pro nadané děti již funguje, plánování atd…. Poslední zářijový pracovní den jsme se sešli s rodiči nadaných dětí na přátelském posezení u kávy, abychom získali k projektu to nejdůležitější – talentované děti.

A vybraná skupina dětí se dnes sešla na první hodině nepovinného předmětu PILOT, který je určen pro nadané a talentované žáky naší školy.

V první fázi bylo třeba prolomit ledy a trochu se seznámit. Hned první aktivita zafungovala výborně. Při hře Kontext jsme poznali něco málo o svých spolužácích. Samozřejmě je třeba objevit konkrétní talent a zájem jednotlivých žáků. Začali jsme se dvěma hrami – Krycí jména a Záchranáři. Žáci ukázali svou schopnost komunikovat a plánovat určitou strategii. Hodina se nakonec ukázala jako krátká a v tom nejlepším jsme museli skončit. Už teď se těšíme na další hodinu.

A proč PILOT?

P = píle

I = inteligence

L = logika

O = obohacení

T = talent

Mgr. Lenka Böhmová