Mikuláš na Dělnické

Pod záštitou Žákovské samosprávy se v pátek 3. 12. celou školou prohnali Mikuláši s čerty a andílky.

Čerti naše děti trošku postrašili a děti si pak skrz písničku nebo vzorné chování zasloužily od Mikuláše s andílky sladkou odměnu. Zlobivci Mikuláši slíbili, že už zlobit opravdu nebudou, hodné děti naopak dostaly znamení od andělů…

Děti z prvních a druhých tříd navíc čekala čertí dráha a s odvahou se ujaly i druhého úkolu „postraš paní učitelku“.

Ing. Marta Mütherová