Deváťáci v Terezíně

Terezín … Mnohým se vybaví koncentrační tábor za druhé světové války. Ale ve skutečnosti má dvě tváře. Vlasti k obraně a matce ke cti – bastionová pevnost postavena k obraně hranic proti Pruskému království. Za vlády císaře Josefa II. 1780-1790 , syna Marie Terezie. A druhá tvář věznice a za druhé světové války židovské ghetto a pobočka gestapa se sídlem v Praze. 
 
Naši žáci devátého ročníku měli možnost 18.-19. května poznat obě tváře Terezína i jeho přírodní pozoruhodnosti. Ubytovaní přímo v pevnosti , tak mohli přímo porozumět , jak se v pevnosti žilo vojákům z posádky a židovským dětem a dospělým , kdy smrt byla všude kolem. 
 
Závěr pobytu byl v příjemném městě Litoměřice , kde působil a zemřel český romantický básník Karel Hynek Mácha. 
 
Mgr. Jaroslav Rabajda a Mgr. Jana Divišová
 
foto Laura Kamenská a Nelly Gore z IX.B