Tvoříme pevný základ pro život

S účinností od 3. 5. 2021 dochází ke změně preventivního antigenního testování žáků:

 

A)  1 x týdně (první den ve škole)                – žáci 1. stupně a zaměstnanci školy

B)  2 x týdně (první den ve škole a čtvrtek) – žáci 2. stupně