Tvoříme pevný základ pro život

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

Školní rok: 2018/2019

Vedoucí:     Mgr. Josef Vráblík

Žáci:           1. a 2. stupně (cca 12 žáků, dvě hlídky)

Schůzky:    1 krát/dva týdny, 2 hodiny

 

Anotace:

Kroužek bude zaměřen na poskytování první neodkladné pomoci. Žáci se budou také připravovat na soutěže Českého červeného kříže – Hlídky mladých zdravotníků. Náplní kroužku bude nácvik komunikace se zraněným, jeho ošetření standardním zdravotnickým materiálem nebo improvizovaně a jeho následný transport. Dále se žáci naučí obvazové techniky pomocí šátkových obvazů a klasických obvazů. Na modelových příkladech se naučí, jak se zachovat v reálných krizových situacích.

Mgr. Josef Vráblík