Tvoříme pevný základ pro život
Náplní kroužku je nácvik první pomoci a příprava na soutěž Českého červeného kříže – Hlídky mladých zdravotníků. Žáci se naučí praktické poskytování první pomoci. Obsahem kroužku je také osvojení obvazové techniky pomocí šátkových obvazů a klasických obvazů, nácvik komunikace se zraněným a transport. V neposlední řadě se žáci při modelových scénách naučí, jak se zachovat při skutečných krizových situacích.
Kroužek probíhá každé druhé úterý. 1. stupeň 14:00 – 15:00
                                                           2. stupeň 14:00 – 15:30
Kroužek vede: Mgr. Petra Csöböková