Tvoříme pevný základ pro život

Dne 24. května 2018 se konala tradiční akce ŠD k ukončení školního roku. Letošním tématem byl podmořský svět, a proto se také akce konala v tomto duchu. Děti dobývaly pirátský poklad. Byly pro ně připraveny různé úkoly a musely překonat několik překážek, např. ulovit si rybu, jít pozpátku jako krab. Námořníkům se akce líbila, všichni si na závěr svůj dobytý poklad odnesli. Děkujeme všem dětem i rodičům za hojnou účast. Již nyní se těšíme na příští školní rok.

Vedoucí ŠD a vychovatelky