Tvoříme pevný základ pro život

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Po oslovení pracovníkem z Knihovny města Ostravy vstoupila naše škola do společného projektu ,,Co nebylo v učebnici,,. Po dobu tří let bude probíhat vzájemná spolupráce žáků 4.- 5. tříd a knihovny. Záměrem je podpořit u dětí zájem o knihu a získávat informace, které mohou využívat v dalším vzdělávání.

Mgr. Helena Putyerová