Tvoříme pevný základ pro život

OZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

 

Ve dnech 10. 4. a 11. 4. proběhly na naší škole zápisy do 1. ročníku na školní rok 2018/2019. K zápisu se dostavilo celkem 77 dětí.

Z kapacitních důvodů není v možnostech školy přijmout všechny děti, proto jsem se rozhodl přistoupit k losování mezi všemi dětmi, které splňují kritérium č. 3. Losování proběhne ve čtvrtek 19. 4. 2018 v 15:00 hodin v kanceláři ŘŠ. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou pouze registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Seznam všech přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn 20. 4. 2018 na webu školy a v týž den bude seznam vyvěšen u hlavního vchodu do budovy školy.

V Karviné dne 12. 4. 2018

Mgr. Petr Juras
ředitel školy