Tvoříme pevný základ pro život

Zápisy k zahájení povinné školní docházky pro školní rok
2019 – 2020 jsou na naší škole ve dnech:

2. 4. 2019 – 9:00 – 17:00
3. 4. 2019 – 9:00 – 16:00

Od 11. 3. 2019 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online registračním systému. Tato registrace je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky, kterou si můžete také stáhnout z webu.
(Přihlášku si můžete vyzvednout i ve škole v den zápisu.)

U zápisu je nutné předložit:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)