Tvoříme pevný základ pro život

Sport

POPIS PŘEDMĚTU

Předmět tělesná výchova probíhá na naší škole s rozšířenou výukou sportu (specializace fotbal). Náplní výuky však nejsou pouze specializační fotbalové činnosti, nýbrž hlavně aktivity, které rozvíjí obecnou tělesnou zdatnost (pohybové hry, gymnastika, základy atletiky, doplňkové sporty).

Ve sportovních třídách je pro první stupeň (žáci 2. až 5. tříd) hodinová dotace 3 hodin TV za týden. Pro žáky druhého stupně (6. až 9 třídy) je dotace 5 hodin TV týdně. V třídách klasických je hodinová dotace 2 hodin TV za týden.

PROSTORY

 • Malá a velká tělocvična
 • Beach volejbalové hřiště (v zimním období zastřešeno)
 • Tenisové kurty (v zimním období zastřešeno)
 • Hřiště s umělou trávou(v zimním období zastřešeno)
 • Travnaté hřiště

CÍL

Cílem tělesné výchovy u všech tříd bez rozdílu pohlaví je efektivní rozvoj pohybových schopností a osvojování si nových pohybových dovedností. Specifickým cílem je vytvoření předpokladů pro efektivní trénink a základů pro dosažení relativně maximální sportovní výkonnosti v dalších etapách sportovní výchovy.

Důraz je kladen zejména na:

 • Rozvoj rychlostních schopností (hlavně reakční)
 • Rozvoj koordinačních schopností
 • Rozvoj pohyblivosti (flexibility)
 • Rozvoj vytrvalostních schopností

Pro dosažení cílů využíváme atletickou a gymnastickou a průpravu, základní atletické disciplíny, různé pohybové hry, sportovní hry (florbal, házená, softbal, basketbal, fotbal a další), kompenzační cvičení, základy golfu pro 1. stupeň apod.

Důraz klademe na pochopení základních pravidel hry, zásady fair play, vhodného chování, pravidla oblékání apod.).

SPOLUPRÁCE SE SPORTOVNÍMI KLUBY

Na výuce se podílejí jak učitelé naší školy, tak instruktoři (trenéři) daných aktivit. Například trenéři tenisu z MTK Karviná, dále trenéři fotbalu z MFK OKD Karviná a také trenéři golfu z Golf resortu Lipiny.

NEPŘEHLÉDNĚTE

filmový trhák „Dělnická“
klapka, akce

 

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

FACEBOOK