Tvoříme pevný základ pro život

Přijímací řízení na SŠ

Informace k jednotným přijímacím zkouškám

1) Bude pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky. Výsledky jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy.

2) V oborech vzdělání, u kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (u nematuritních oborů) lze odevzdat zápisový lístek po zveřejnění výsledků z obou škol.

Jakmile budete znát výsledky, jestli jste byli, nebo nebyli přijati na dané nematuritní obory. Zápisový lístek si lze vyzvednout po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu naší školy. Ten poté zanesete na danou střední školu, která Vás zapíše do vzdělávání.

Upozorňuji ještě jednou, to se týká pouze žáků, kteří na obě přihlášky uvedli nematuritní obory!!!

3) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Podrobné informace viz tento odkaz:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru 

Mgr. Petr Juras

ředitel školy

 

Zde naleznete důležité dokumenty pro vyplnění přihlášek k přijímacímu řízení na SŠ:

 

  Čestné prohlášení v případě ztráty zápisového lístku

Lékařský posudek čistý formulář

Přijímací řízení 2020

Přijímací řízení ve školním roce 2019_2020_žáci, ZZ, VP_F-M

Zápisový lístek

Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Přihláška na SŠ přední strana ​

Přihláška na SŠ zadní strana

Lékařský posudek