Tvoříme pevný základ pro život

Literatura

Na naší škole nevnímáme výuku literatury jako pouhou nutnost naučit žáky přehled autorů a jejich děl. Především u mladších žáků dbáme na to, aby si nejprve k literatuře našli cestu pomocí knih, které je baví, zajímají je. Díky tomuto přístupu se pak žáci obzvláště na 2. stupni sami začnou zajímat i o díla tzv. klasická a co více, po předchozích čtenářských zkušenostech těmto knihám i rozumí.

Výuka

 • Používáme metody a formy výuky, které vedou děti k tomu, aby dokázaly text nejen mechanicky číst, ale aby mu rozuměly a dovedly získané informace použít v praxi.
 • Vyučující jsou schopni vybrat žákům knihu „na míru“, tedy podle jejich zájmů či oblastí, které je zajímají. Děti si tohoto osobního přístupu velmi váží, o knihách pak diskutují s učiteli, ale i sami mezi sebou.
 • Vedeme žáky ke čtení celých knih, nejen úryvků v čítankách.
 • Žáci si vedou po celou dobu školní docházky své portfolio, čtenářský deník.
 • V hodinách využíváme didaktické hry rozvíjející slovní zásobu i samotnou kulturu vyjadřování, vedeme je k samostatnosti a rozvoji fantazie.
 • Součástí výuky literatury jsou ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.
 • V devátém ročníku je výuka češtiny rozšířena o jednu hodinu, kterou věnujeme přípravě na přijímací zkoušky. Žáci si mohou vyzkoušet různé typy testových otázek.

Čtenářské dílny

 • Do výuky si žáci nosí knihy dle vlastního výběru. (Vlastní knihy nebo vypůjčená díla ze školní knihovny).
 • Od běžných hodin literatury se dílny liší tím, že během hodiny žáci i vyučující cca 20 minut soustředěně čtou svou knihu (každý jinou, na pokračování), poté o vybraném tématu debatují, formulují své myšlenky, postřehy.
 • Výuka dílen probíhá ve čtenářském klubu, kde mají děti k dispozici obrovský prostor s polštářky, menší pohovkou, kobercem…

Žákovská knihovna

 • Fond žákovské knihovny je rozdělen podle věku žáků do tří čtenářských koutků na třech patrech budovy školy.
 • Každý jeden koutek je kromě knihovny vybaven kobercem a pohodlnými sedačkami, kde mohou děti trávit přestávky.
 • Tituly v knihovně pravidelně obnovujeme, nakupujeme knižní novinky, které žáky zajímají nebo si o ně dokonce sami požádají.
 • Každý koutek skrývá stovky zajímavých knižních titulů. Vybere si zde opravdu každý.
 • Z projektu Pilně čteme bylo jen v letošním školním roce nakoupeno přes 200 nových knih.

Čtenářská gramotnost

 • Na čtenářskou gramotnost a její výuku je v současném školství kladen velký důraz a ne jinak je tomu i u nás. Ale o co vlastně jde?
 • Jednoduše řečeno, čtenářskou gramotností nechápeme pouze schopnost mechanického čtení textu, ale spíše jako dovednost čtenému textu porozumět a dále s ním pracovat.
 • Ve výuce proto nepracujeme jen s klasickými ukázkami z čítanek, ale tvoříme vlastní pracovní listy. Žáci v nich mnohdy pomocí různých druhů textů řeší úkoly z běžného života. Pracují s návody spotřebičů, jízdními řády, administrativními texty a podobně.
 • Na čtenářskou gramotnost nezapomínají ani tvůrci přijímacích zkoušek na střední školy, proto jsou po absolvované výuce na tento typ úloh naši žáci lépe připraveni.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 2. 9. 2019 zahájení školního roku
 • 28. 9. 2019 (sobota) státní svátek
 • 28. 10. 2019 (pondělí) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
 • 7. 11. 2019 (čtvrtek) Z pohádky do pohádky
 • 17. 11. 2019 (neděle) státní svátek
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 (pondělí) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2020 (sobota) ples školy
 • 31. 1. 2020 (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
 • 17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
 • 11.3. 2020 (středa) zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2020 podání přihlášek na SŠ
 • 1. 4. - 2. 4. 2020 (pondělí  a úterý) zápisy do 1. tříd
 • 9. 4. – 10. 4. 2020 (čtvrtek až pátek) velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 13. 4. 2020 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 (pátek) Svátek práce
 • 8. 5. 2020 (pátek) Den vítězství
 • 30. 6. 2020 (úterý) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK