Tvoříme pevný základ pro život

Literatura

Na naší škole nevnímáme výuku literatury jako pouhou nutnost naučit žáky přehled autorů a jejich děl. Především u mladších žáků dbáme na to, aby si nejprve k literatuře našli cestu pomocí knih, které je baví, zajímají je. Díky tomuto přístupu se pak žáci obzvláště na 2. stupni sami začnou zajímat i o díla tzv. klasická a co více, po předchozích čtenářských zkušenostech těmto knihám i rozumí.

Výuka

 • Používáme metody a formy výuky, které vedou děti k tomu, aby dokázaly text nejen mechanicky číst, ale aby mu rozuměly a dovedly získané informace použít v praxi.
 • Vyučující jsou schopni vybrat žákům knihu „na míru“, tedy podle jejich zájmů či oblastí, které je zajímají. Děti si tohoto osobního přístupu velmi váží, o knihách pak diskutují s učiteli, ale i sami mezi sebou.
 • Vedeme žáky ke čtení celých knih, nejen úryvků v čítankách.
 • Žáci si vedou po celou dobu školní docházky své portfolio, čtenářský deník.
 • V hodinách využíváme didaktické hry rozvíjející slovní zásobu i samotnou kulturu vyjadřování, vedeme je k samostatnosti a rozvoji fantazie.
 • Součástí výuky literatury jsou ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.
 • V devátém ročníku je výuka češtiny rozšířena o jednu hodinu, kterou věnujeme přípravě na přijímací zkoušky. Žáci si mohou vyzkoušet různé typy testových otázek.

Čtenářské dílny

 • Do výuky si žáci nosí knihy dle vlastního výběru. (Vlastní knihy nebo vypůjčená díla ze školní knihovny).
 • Od běžných hodin literatury se dílny liší tím, že během hodiny žáci i vyučující cca 20 minut soustředěně čtou svou knihu (každý jinou, na pokračování), poté o vybraném tématu debatují, formulují své myšlenky, postřehy.
 • Výuka dílen probíhá ve čtenářském klubu, kde mají děti k dispozici obrovský prostor s polštářky, menší pohovkou, kobercem…

Žákovská knihovna

 • Fond žákovské knihovny je rozdělen podle věku žáků do tří čtenářských koutků na třech patrech budovy školy.
 • Každý jeden koutek je kromě knihovny vybaven kobercem a pohodlnými sedačkami, kde mohou děti trávit přestávky.
 • Tituly v knihovně pravidelně obnovujeme, nakupujeme knižní novinky, které žáky zajímají nebo si o ně dokonce sami požádají.
 • Každý koutek skrývá stovky zajímavých knižních titulů. Vybere si zde opravdu každý.
 • Z projektu Pilně čteme bylo jen v letošním školním roce nakoupeno přes 200 nových knih.

Čtenářská gramotnost

 • Na čtenářskou gramotnost a její výuku je v současném školství kladen velký důraz a ne jinak je tomu i u nás. Ale o co vlastně jde?
 • Jednoduše řečeno, čtenářskou gramotností nechápeme pouze schopnost mechanického čtení textu, ale spíše jako dovednost čtenému textu porozumět a dále s ním pracovat.
 • Ve výuce proto nepracujeme jen s klasickými ukázkami z čítanek, ale tvoříme vlastní pracovní listy. Žáci v nich mnohdy pomocí různých druhů textů řeší úkoly z běžného života. Pracují s návody spotřebičů, jízdními řády, administrativními texty a podobně.
 • Na čtenářskou gramotnost nezapomínají ani tvůrci přijímacích zkoušek na střední školy, proto jsou po absolvované výuce na tento typ úloh naši žáci lépe připraveni.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 15. 6. 2018  - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

STUDENT / UČITEL

FACEBOOK