Tvoříme pevný základ pro život

Kroužky na škole

Všeználek

Všeználek

Kroužek pro předškoláky a rodiče, vhodný jako příprava k zápisu. Hravou formou rozvíjíme grafomotoriku, jemnou a hrubou motoriku, prostorovou orientaci. Upevňujeme základní znalosti a dovednosti získané ve školce. Připravujeme se na roli prvňáčka. Mgr....

číst více
Starters

Starters

Kroužek STARTERS navštěvují žáci čtvrtých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE - STARTERS. Žáci se připravují na jednotlivé části testu (čtení a psaní, poslech, mluvení) zábavnou formou. Děti při zkoušce mimo jiné vybarvují obrázky, kreslí, mluví se...

číst více
PET for Schools

PET for Schools

Kroužek PET for Schools navštěvují žáci 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku PET for Schools - tedy Preliminary English Test for Schools. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát...

číst více
KET for Schools

KET for Schools

Kroužek KET for Schools navštěvují žáci 8. a 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku KET for Schools - tedy Cambridge English Key for Schools. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na tuto zkoušku...

číst více
Movers

Movers

Kroužek MOVERS navštěvují žáci šestých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE - MOVERS. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen začátečníkům. Zkouška se skládá z části Listening, Reading and writing a Speaking. Na...

číst více
Zdravotnický kroužek

Zdravotnický kroužek

Náplní kroužku je nácvik první pomoci a příprava na soutěž Českého červeného kříže - Hlídky mladých zdravotníků. Žáci se naučí praktické poskytování první pomoci. Obsahem kroužku je také osvojení obvazové techniky pomocí šátkových obvazů a klasických...

číst více
Strategické hry

Strategické hry

Kroužek strategických her je určen pro žáky 8. a 9. ročníků, žáci zde hrají různé strategické hry, které mají za úkol rozvíjet jejich logické myšlení. Žáci hrají proti sobě nebo hrají společně, tzv. kooperativní mód. Ve škole máme k dispozici několik...

číst více
Chemický kroužek

Chemický kroužek

V chemickém kroužku žáci provádějí pokusy související s výukou. Vyzkouší jednoduché efektně vypadající pokusy s použitím běžně dostupného materiálu. V průběhu školního roku realizujeme několik chemických vycházek s námětem odběr vzorků, jednoduché zkoušky v terénu a...

číst více
Kroužek GLOBE

Kroužek GLOBE

Globe je dlouhodobý mezinárodní program určený pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy. Žáci prostřednictvím měření a pozorování prováděných v okolí školy (teplota, vlhkost, množství srážek, druhy mraků apod.) poznávají přírodu kolem sebe a mají k ní kladný...

číst více
Kroužek fyzika hravě

Kroužek fyzika hravě

Náplní tohoto kroužku je tvorba jednoduchých i složitějších fyzikálních pokusů, zabývat se a zajímat se o problematiku např. sluneční energie a její využití, vývoj vesmíru, sluneční soustava, řešit slovní úlohy rozvíjející rozumové a intelektové...

číst více
Kreativní dílna

Kreativní dílna

Kreativní dílna pod vedením Mgr. Heleny Putyerové existuje již 10 let. Tvořivé děti si během této doby mohly vyzkoušet své dovednosti při práci s různými materiály a technikami.

číst více
Hippo and Friends

Hippo and Friends

Hello! I´am Hippo and these are my friends: Monkey, Dog and Cat. Kroužek AJ pro předškoláčky děti hravou formou seznamuje s cizím jazykem. Děti se naučí základní slovíčka, písničky a říkanky v anglickém jazyce. Mgr....

číst více
Hopík

Hopík

Sportovní kroužek pro děti z MŠ. Hravou formou si zde děti zdokonalují fyzické schopnosti a dovednosti, učí se základním pravidlům sportovních her a zúčastňují se také různých aktivit mimo prostory tělocvičen. Například hypoterapie, lezení na boulderové...

číst více

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 15. 6. 2018  - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

STUDENT / UČITEL

FACEBOOK