Tvoříme pevný základ pro život

Kroužky na škole

Volejbal

Volejbal

Kroužek volejbalu je určen pro příznivce kolektivních sportů. Žáci si zde osvojí pravidla volejbalové hry a naučí se základní druhy úderu, jako je odbití a podání vrchem i spodem. Součástí tréninku jsou i zábavné pohybové hry s míčem a průpravná cvičení...

číst více
Starters

Starters

Kroužek STARTERS navštěvují žáci čtvrtých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE - STARTERS. Žáci se připravují na jednotlivé části testu (čtení a psaní, poslech, mluvení) zábavnou formou. Děti při zkoušce mimo jiné vybarvují obrázky, kreslí, mluví se...

číst více
PET for Schools

PET for Schools

Kroužek PET for Schools navštěvují žáci 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku PET for Schools - tedy Preliminary English Test for Schools. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát...

číst více
KET for Schools

KET for Schools

Kroužek KET for Schools navštěvují žáci 8. a 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku KET for Schools - tedy Cambridge English Key for Schools. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na tuto zkoušku...

číst více
Movers

Movers

Kroužek MOVERS navštěvují žáci šestých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE - MOVERS. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen začátečníkům. Zkouška se skládá z části Listening, Reading and writing a Speaking. Na...

číst více
Zdravotnický kroužek

Zdravotnický kroužek

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK Školní rok: 2018/2019 Vedoucí:     Mgr. Josef Vráblík Žáci:           1. a 2. stupně (cca 12 žáků, dvě hlídky) Schůzky:    1 krát/dva týdny, 2 hodiny   Anotace: Kroužek bude zaměřen na poskytování první neodkladné pomoci. Žáci se budou...

číst více
Biodiverzita

Biodiverzita

V tomto kroužku se děti zabývají popisem různorodosti v okolí škol - živočišných rostlinných. Cílem je výroba informačních panelů. První setkání žáků, kteří se budou podílet na aktivitách projektu Biodiverzitě na stopě, se konalo 26. 9. 2018. Prvním úkolem bylo...

číst více
Kroužek GLOBE

Kroužek GLOBE

Globe je dlouhodobý mezinárodní program určený pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy. Žáci prostřednictvím měření a pozorování prováděných v okolí školy (teplota, vlhkost, množství srážek, druhy mraků apod.) poznávají přírodu kolem sebe a mají k ní kladný...

číst více
Kroužek fyzika hravě

Kroužek fyzika hravě

Náplní tohoto kroužku je tvorba jednoduchých i složitějších fyzikálních pokusů, zabývat se a zajímat se o problematiku např. sluneční energie a její využití, vývoj vesmíru, sluneční soustava, řešit slovní úlohy rozvíjející rozumové a intelektové...

číst více
Kreativní dílna

Kreativní dílna

Kreativní dílna pod vedením Mgr. Heleny Putyerové existuje již 10 let. Tvořivé děti se seznamují s různými typy materiálů a technik. Cílem je podnítit dětskou fantazii v oblasti tvoření a zdokonalit jemnou motoriku. Mgr. Helena...

číst více

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku
 • 28. 9. 2018 (pá) státní svátek
 • 26. 10. 2018 (po) Projektový den – České století
 • 28. 10. 2018 (ne) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2018 (po, út) podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2018 (so) státní svátek
 • 22. 12. 2018 (so) - 2. 1. 2019 (st) vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 (čt) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2019 (pá) ples školy
 • 31. 1. 2019 (st) konec 1. pololetí školního roku
 • 1. 2. 2019 (pá) jednodenní pololetní prázdniny
 • 11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny
 • 13. 3. 2019 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2019 (pá) podání přihlášek na SŠ
 • 2. 4. - 3. 4. 2019 (út, st) zápisy do 1. tříd
 • 18. 4. - 19. 4. 2019 (čt, pá) velikonoční prázdniny
 • 22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2019 (st) Svátek práce
 • 2. 5. - 3.5. (čt, pá) ředitelské volno (nástavba)
 • 8. 5. 2019 (út) Den vítězství
 • 28. 6. 2019 (pá) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2019 hlavní prázdniny
 • 2. 9. 2019 (po) zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK