Tvoříme pevný základ pro život

Informatika

Informatika a informační technologie jsou dnes všude kolem nás, setkáváme se s nimi v pracovním i osobním životě. Informační, počítačová i klávesnicová gramotnost se stává životní nutností. Proto je na naší škole kladen důraz na výuku informatiky.

Předmět INFORMATIKA

 • Výuka je názorná, praktická a interaktivní
 • Využíváme dvě plně vybavené moderní počítačové učebny – jedna učebna se skládá z notebooků, druhá ze stolních počítačů, každý žák má pro svou práci k dispozici počítač
 • V učebnách využíváme audiovizuálním zařízení – multidotykové interaktivní tabule
 • Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informatika
 • Od 7. ročníku jsme do vzdělávání zařadili volitelný předmět Seminář z informatiky
 • V 6. ročníku žáci navštěvují předmět Design a konstruování a v 7. ročníku předmět Využití digitálních technologií
 • Výuka informatiky probíhá pod vedením aprobovaných učitelů
 • Žáci se naučí pracovat s programy potřebnými jak pro osobní, tak i profesní rozvoj, sledujeme moderní trendy v dané oblasti
 • Žáci od 4. ročníku mají k dispozici aplikace  „Google Apps for Education“ (email, cloudy, dokumenty, prezentace, tabulky, aj.)
 • Žáci se účastní různých soutěží v oblasti ICT

Moderní informační technologie jsou také součástí mnoha učeben a tříd:

 • Učebna informatiky
 • Učebna informatiky a cizích jazyků – Robotel
 • Multimediální učebna
 • Hudebna
 • Učebna fyziky a chemie
 • Jazyková učebna
 • Čtenářská dílna
 • Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny multimediálními interaktivními tabulemi

 

V rámci výuky využíváme také multimediální učebnice pro zajímavější a názornější prezentaci učební látky.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 2. 9. 2019 zahájení školního roku
 • 28. 9. 2019 (sobota) státní svátek
 • 28. 10. 2019 (pondělí) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
 • 7. 11. 2019 (čtvrtek) Z pohádky do pohádky
 • 17. 11. 2019 (neděle) státní svátek
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 (pondělí) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2020 (sobota) ples školy
 • 31. 1. 2020 (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
 • 17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
 • 11.3. 2020 (středa) zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2020 podání přihlášek na SŠ
 • 1. 4. - 2. 4. 2020 (pondělí  a úterý) zápisy do 1. tříd
 • 9. 4. – 10. 4. 2020 (čtvrtek až pátek) velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 13. 4. 2020 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 (pátek) Svátek práce
 • 8. 5. 2020 (pátek) Den vítězství
 • 30. 6. 2020 (úterý) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK