Tvoříme pevný základ pro život

Informatika

Informatika a informační technologie jsou dnes všude kolem nás, setkáváme se s nimi v pracovním i osobním životě. Informační, počítačová i klávesnicová gramotnost se stává životní nutností. Proto je na naší škole kladen důraz na výuku informatiky.

Předmět INFORMATIKA

 • Výuka je názorná, praktická a interaktivní.
 • Využíváme dvě plně vybavené moderní počítačové učebny – každý žák má pro svou práci k dispozici počítač.
 • V učebnách využíváme audiovizuálním zařízení – multidotykové interaktivní tabule.
 • Pro výuky používáme rovněž iPady.
 • Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informatika.
 • Od 7. ročníku jsme do vzdělávání zařadili volitelný předmět Seminář z informatiky.
 • V 6. ročníku žáci navštěvují předmět Design a konstruování a v 7. ročníku předmět Využití digitálních technologií s využitím LEGO robotů pro základy programování.
 • Výuka informatiky probíhá pod vedením aprobovaných učitelů.
 • Žáci se naučí pracovat s programy potřebnými jak pro osobní, tak i profesní rozvoj, sledujeme moderní trendy v dané oblasti.
 • Žáci od 4. ročníku mají k dispozici aplikace  „Google Apps for Education“ (email, cloudy, dokumenty, prezentace, tabulky, aj.).
 • Žáci se účastní různých soutěží v oblasti ICT.

Moderní informační technologie jsou také součástí mnoha učeben a tříd:

 • Dvě učebny informatiky
 • Dvě učebny cizích jazyků – Robotel
 • Multimediální učebna
 • Hudebna
 • Učebna matematiky a chemie
 • Učebna přírodopisu a fyziky
 • Jazyková učebna
 • Čtenářská dílna

Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny multimediálními interaktivními tabulemi.

V rámci výuky využíváme také multimediální učebnice pro zajímavější a názornější prezentaci učební látky.

NEPŘEHLÉDNĚTE

filmový trhák „Dělnická“
klapka, akce

 

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

FACEBOOK