Tvoříme pevný základ pro život

Informatika

Informatika a informační technologie jsou dnes všude kolem nás, setkáváme se s nimi v pracovním i osobním životě. Informační, počítačová i klávesnicová gramotnost se stává životní nutností. Proto je na naší škole kladen důraz na výuku informatiky.

Předmět INFORMATIKA

 • Výuka je názorná, praktická a interaktivní.
 • Využíváme dvě plně vybavené moderní počítačové učebny – každý žák má pro svou práci k dispozici počítač.
 • V učebnách využíváme audiovizuálním zařízení – multidotykové interaktivní tabule.
 • Pro výuky používáme rovněž iPady.
 • Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informatika.
 • Od 7. ročníku jsme do vzdělávání zařadili volitelný předmět Seminář z informatiky.
 • V 6. ročníku žáci navštěvují předmět Design a konstruování a v 7. ročníku předmět Využití digitálních technologií s využitím LEGO robotů pro základy programování.
 • Výuka informatiky probíhá pod vedením aprobovaných učitelů.
 • Žáci se naučí pracovat s programy potřebnými jak pro osobní, tak i profesní rozvoj, sledujeme moderní trendy v dané oblasti.
 • Žáci od 4. ročníku mají k dispozici aplikace  „Google Apps for Education“ (email, cloudy, dokumenty, prezentace, tabulky, aj.).
 • Žáci se účastní různých soutěží v oblasti ICT.

Moderní informační technologie jsou také součástí mnoha učeben a tříd:

 • Dvě učebny informatiky
 • Dvě učebny cizích jazyků – Robotel
 • Multimediální učebna
 • Hudebna
 • Učebna matematiky a chemie
 • Učebna přírodopisu a fyziky
 • Jazyková učebna
 • Čtenářská dílna

Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny multimediálními interaktivními tabulemi.

V rámci výuky využíváme také multimediální učebnice pro zajímavější a názornější prezentaci učební látky.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK