Tvoříme pevný základ pro život

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

O NAŠÍ ŠKOLE

Období čtrnácti let je dostatečná doba pro prezentaci výsledků práce školy a ředitele školy. Jsem ředitelem této školy od roku 2004 a musím konstatovat, že posledních 6 let jsou pro ZŠ a MŠ Dělnickou velmi úspěšným obdobím. Důkazem toho jsou:

 • témeř 100% naplněnost školy,
 • nejvyšší zájem žáků do 1. tříd (z toho polovina mimospádových),
 • úspěchy v projektech (jazykových, investičních, vzdělávacích – viz. projekty)
 • jsme jedinou Cambridge English School v Moravskoslezském kraji ( jedna ze 4 v ČR)
 • neexperintujeme, vyučujeme “klasickými metodami” s interaktivními prvky (výborné výsledky u přijímacích zkoušek),
 • kontinuita vzdělávání s MŠ (kroužky na MŠ, karta předškoláka)
 • stabilní plně kvalifikovaný pedagogický sbor,
 • dobré klima na škole,
 • výborná spolupráce s rodiči (pořádání plesů, beach volejbalu, karnevalu).

V tomto období jsme úspěšně zvládli sloučení 2 mateřských škol k 1. 1. 2014 – MŠ U Máji (bývalá MŠ Sokolovská) a MŠ U Vilíka (bývalá MŠ Družba).

Koncepce školy stojí na pěti pilířích:

ANGLIČTINAINFORMATIKALITERATURASPORTFOTBALOVÁ AKADEMIE

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK