Tvoříme pevný základ pro život

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

O NAŠÍ ŠKOLE

Období čtrnácti let je dostatečná doba pro prezentaci výsledků práce školy a ředitele školy. Jsem ředitelem této školy od roku 2004 a musím konstatovat, že posledních 6 let jsou pro ZŠ a MŠ Dělnickou velmi úspěšným obdobím. Důkazem toho jsou:

 • témeř 100% naplněnost školy,
 • nejvyšší zájem žáků do 1. tříd (z toho polovina mimospádových),
 • úspěchy v projektech (jazykových, investičních, vzdělávacích – viz. projekty)
 • jsme jedinou Cambridge English School v Moravskoslezském kraji ( jedna ze 4 v ČR)
 • neexperintujeme, vyučujeme “klasickými metodami” s interaktivními prvky (výborné výsledky u přijímacích zkoušek),
 • kontinuita vzdělávání s MŠ (kroužky na MŠ, karta předškoláka)
 • stabilní plně kvalifikovaný pedagogický sbor,
 • dobré klima na škole,
 • výborná spolupráce s rodiči (pořádání plesů, beach volejbalu, karnevalu).

V tomto období jsme úspěšně zvládli sloučení 2 mateřských škol k 1. 1. 2014 – MŠ U Máji (bývalá MŠ Sokolovská) a MŠ U Vilíka (bývalá MŠ Družba).

Koncepce školy stojí na čtyřech pilířích:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEJAZYKOVÁ GRAMOTNOSTROZVOJ SPORTUČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku
 • 28. 9. 2018 (pá) státní svátek
 • 26. 10. 2018 (po) Projektový den – České století
 • 28. 10. 2018 (ne) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2018 (po, út) podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2018 (so) státní svátek
 • 22. 12. 2018 (so) - 2. 1. 2019 (st) vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 (čt) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2019 (pá) ples školy
 • 31. 1. 2019 (st) konec 1. pololetí školního roku
 • 1. 2. 2019 (pá) jednodenní pololetní prázdniny
 • 11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny
 • 13. 3. 2019 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2019 (pá) podání přihlášek na SŠ
 • 2. 4. - 3. 4. 2019 (út, st) zápisy do 1. tříd
 • 18. 4. - 19. 4. 2019 (čt, pá) velikonoční prázdniny
 • 22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2019 (st) Svátek práce
 • 2. 5. - 3.5. (čt, pá) ředitelské volno (nástavba)
 • 8. 5. 2019 (út) Den vítězství
 • 28. 6. 2019 (pá) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2019 hlavní prázdniny
 • 2. 9. 2019 (po) zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK