Tvoříme pevný základ pro život

Angličtina

Uvědomujeme si důležitost a nevyhnutelnost znalosti cizích jazyků, obzvláště angličtiny. Kromě gramatických pravidel klademe důraz na čtyři klíčové dovednosti:

 • Čtení s porozuměním
 • Poslech
 • Komunikace (mluvení)
 • Psaní

Učebnice:

 • Používáme výhradně výukové materiály Cambridge University. 
 • Máme statut Cambridge English School (4 takové školy v ČR).
 • Mladší žáci využívají propojení učebnic s interaktivní tabulí.

Učebny:

 • Výuku zkvalitňují dvě moderní jazykové učebny typu ROBOTEL s IT vybavením.
 • Mladší žáci mají k dispozici jazykovou učebnu vybavenou IT technikou.

AJ na prvním stupni

 • Angličtina se vyučuje již od 1. třídy.
 • Postupně se žáci seznamují se základní slovní zásobou.
 • Žáci se učí intuitivně reagovat a rozumět.

AJ na druhém stupni

 • Hodinová dotace AJ jsou 3 vyučovací hodiny týdně.
 • Žáci se postupně seznamují s gramatickými strukturami, které si s postupem do vyšších ročníků rozšiřují a upevňují. 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 • Rozšiřuje znalosti a dovednosti v AJ.
 • KAJ nabízíme jako povinně volitelný předmět.
 • Žáci 3. – 5. tříd: 1 hodina týdně (spolu s AJ 4 hodiny).
 • Žáci 7. – 9. tříd: 2 hodiny týdně (spolu s AJ 5 hodin).
 • Používáme učebnice připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám.
 • Doplňkový materiál: časopis R&R, který půjčuje škola.

CAMBRIDGE ZKOUŠKY

 • Od roku 2012 zajišťujeme konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge na 4 úrovních):
 • Starters (4. ročník)
 • Movers (6. ročník)
 • Key for Schools (8. ročník)
 • Preliminary for Schools (9. ročník)
 • Zkoušky se konají přímo na naší škole.
 • Zkoušky zajišťujeme pro dalších 7 karvinských škol.
 • Žáci se ke zkouškám připravují v bezplatných kroužcích vedenými našimi vyškolenými pedagogy.

KNIHOVNA ANGLICKÉ BELETRIE

 • Nabízíme přes 70 titulů knih v angličtině z edice “Easy Reading”.
 • Texty knih jsou upraveny a zjednodušeny do několika jazykových úrovní od začátečníků až po středně pokročilé.

PROJEKTY

 • Aktivně se zapojujeme do mezinárodních projektů Erasmus+.

NAŠI PARTNEŘI

 • British Council
 • Cambridge Assessment English
 • Cambridge University Press

NAŠE TITULY

 • Cambridge English School
 • Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre
 • Advantage Premium Member 
 • British Council Partner Institution

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK