Tvoříme pevný základ pro život

Angličtina

Uvědomujeme si důležitost a nevyhnutelnost znalosti cizích jazyků, obzvláště angličtiny. Kromě gramatických pravidel klademe důraz na čtyři klíčové dovednosti:

 • Čtení s porozuměním
 • Poslech
 • Komunikace (mluvení)
 • Psaní

Učebnice:

 • Používáme výhradně výukové materiály Cambridge University. 
 • Máme statut Cambridge English School (4 takové školy v ČR).
 • Mladší žáci využívají propojení učebnic s interaktivní tabulí.

Učebny:

 • Výuku zkvalitňují dvě moderní jazykové učebny typu ROBOTEL s IT vybavením.
 • Mladší žáci mají k dispozici jazykovou učebnu vybavenou IT technikou.

AJ na prvním stupni

 • Angličtina se vyučuje již od 1. třídy.
 • Postupně se žáci seznamují se základní slovní zásobou.
 • Žáci se učí intuitivně reagovat a rozumět.

AJ na druhém stupni

 • Hodinová dotace AJ jsou 3 vyučovací hodiny týdně.
 • Žáci se postupně seznamují s gramatickými strukturami, které si s postupem do vyšších ročníků rozšiřují a upevňují. 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 • Rozšiřuje znalosti a dovednosti v AJ.
 • KAJ nabízíme jako povinně volitelný předmět.
 • Žáci 3. – 5. tříd: 1 hodina týdně (spolu s AJ 4 hodiny).
 • Žáci 7. – 9. tříd: 2 hodiny týdně (spolu s AJ 5 hodin).
 • Používáme učebnice připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám.
 • Doplňkový materiál: časopis R&R, který půjčuje škola.

CAMBRIDGE ZKOUŠKY

 • Od roku 2012 zajišťujeme konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge na 4 úrovních):
 • Starters (4. ročník)
 • Movers (6. ročník)
 • Key for Schools (8. ročník)
 • Preliminary for Schools (9. ročník)
 • Zkoušky se konají přímo na naší škole.
 • Zkoušky zajišťujeme pro dalších 7 karvinských škol.
 • Žáci se ke zkouškám připravují v bezplatných kroužcích vedenými našimi vyškolenými pedagogy.

KNIHOVNA ANGLICKÉ BELETRIE

 • Nabízíme přes 70 titulů knih v angličtině z edice “Easy Reading”.
 • Texty knih jsou upraveny a zjednodušeny do několika jazykových úrovní od začátečníků až po středně pokročilé.

PROJEKTY

 • Aktivně se zapojujeme do mezinárodních projektů Erasmus+.

NAŠI PARTNEŘI

 • British Council
 • Cambridge Assessment English
 • Cambridge University Press

NAŠE TITULY

 • Cambridge English School
 • Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre
 • Advantage Premium Member 
 • British Council Partner Institution

NEPŘEHLÉDNĚTE

filmový trhák „Dělnická“
klapka, akce

 

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

FACEBOOK