Tvoříme pevný základ pro život

Informace o zahájení nového školního roku