Tvoříme pevný základ pro život

Žáci VIII. S podnikli 9. 10. 2019 cestu do barokního Brna za slavným vězněm baronem Františkem Trenckem. Při procházce městem nejprve žáci navštívili kapucínskou hrobku, kde je pohřben. Pak se vydali ke Katedrále sv. Petra a Pavla. Nečekaně zvonilo poledne v jedenáct, aby Švédové nedobyli město v roce 1645. Na Špilberku poznali, jak těžký byl život vězňů v 18. a 19. století. Cestou od brněnského draka na radnici se dostali pod kopyta markraběte Jošta. Úspěchem výpravy bylo, že se žáci dokázali zorientovat v Brně 17. století.

Mgr. Stanislava Bandorová